Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o         
   Užhorodská 6080/35A
   Michalovce 071 01
   Slovenská republika
                     IČO: 31 669 786, IČ DPH: SK2020497721
Spoločnosť Yazaki Corporation je svetový líder vo vývoji a výrobe automobilových energetických a dátových riešení a neustále skúma a vyvíja progresívne elektronické technológie pre automobily. YAZAKI vyrába elektrické distribučné systémy, elektroniku a pokročilé technológie. Medzi hlavné výrobné produkty patria kábelové zväzky, automobilové prístroje a komponenty, vodiče, solárne systémy a plynové zariadenia. YAZAKI korporácia bola založená v roku 1929, má pobočky v 45 krajinách a zamestnáva celosvetovo okolo 289 300 zamestnacov.

Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. patrí do korporácie spoločnosti Yazaki a zaoberá sa výrobou kábelových zväzkov pre automobilový priemysel. V súčasnosti zamestnáva okolo 1500 zamestnacov. 

Politika kvality                Politika EHS
       

Zamestnanecké výhody
Ponuka práce